§§§

  • Personer der forefindes på hjemmesiden, har til en hver tid ret til at få slettet billedet eller billeder de ikke længere ønsker vist på siden. Jeg er stolt og glad over billederne jeg viser, hvilket jeg også håber er gældende for jer, som kunder. Fremover vil der dog altid blive bedt om skriftligt samtykke i forbindelse med visning på siden.
  • Kunders data bruges kun i forbindelse med levering og fakturering. Data videregives ikke uden samtykke fra kunden selv.
  • Jeg spammer ikke jeres email –  med andre ord er det kun basale kontaktinfo der bibeholdes i tilfælde af at der senere kan indhentes yderligere samtykke, hvis billedmaterialet har relevans i eksempelvis udstillinger, konkurrencer eller andre formål der ikke falder inden for den indgåede aftale.